dhcn
15-10-2017
Dekreu contract

voorbeelden
tekst in tekst in pdf

Dek(reu) overeenkomst

Er blijkt behoefte te zijn aan de afspraken die Dekreu-eigenaar en fokteef-eigenaar kunnen maken omtrent de kosten en voorwaarden bij een dekking.

Een standaardregeling is niet meer te geven, hieronder enkele termen, en in de praktijk bijbehorende voorbeelden. U kunt samen altijd kiezen voor andere opties!

Dekreu regeling: gebruikte termen
Eerste keuze nest: dekreueigenaar krijgt eerste keus
Dekgeld: Direct betalen bij koppeling
Springgeld: Kleine aanbetaling bij koppeling, rest na dracht, en/of geboorte pups
Drachtgeld: Betaling bij dracht
Pupgeld: Afgesproken bedrag bij/na geboorte pups

Eerste keuze uit het nest
U spreekt af dat de dekreu eigenaar de eerste keuze krijgt uit het nest. Bespreek samen hoeveel tijd er is voordat deze keuze officieel wordt en dus vaststaat. Bepaal ook vooraf of er al of niet voorkeur is voor een reu of teef, en hoe te handelen als er geen keuze voorhanden is.

Dekgeld / Springgeld
U spreekt af, meteen na een dekking of koppeling, aan de dekreu eigenaar een afgesproken bedrag te betalen, contant of giraal.
Als de teef na dekgeld niet drachtig is, dan is een ongeschreven wet dat de teef later een herkansing/herdekking krijgt, leg dit wel van te voren vast.
Of men betaalt na koppeling een afgesproken bedrag aan de dekreu eigenaar maar de dekreu eigenaar verrekent dit bedrag later met het aantal gezond geboren pups.

Als voorbeeld: er wordt direct € 900,- betaald, na geboorte van 5 pups betaalt de dekreu eigenaar €400,- terug aan de fokker. (afspraak is hier €100,- per gezond geboren pup)

Nog een voorbeeld: men betaalt een aanbetaling (bijvoorbeeld €350,-) na koppeling, en vanaf 4de geboren pup €100,- per gezond geboren pup. Uiteraard zijn er meer varianten op dit thema mogelijk, vooral afhankelijk van de kosten die dekreueigenaar moet maken ten bate van de dekking.

Drachtgeld:
U spreekt af dat een afgesproken bedrag aan de dekreu eigenaar wordt betaald nadat de echo heeft uitgewezen dat er sprake is van dracht. Deze betaling gebeurt ongeveer 4 weken na de dekking, aangezien je dan pas zekerheid hebt van dracht. In dit geval kan men ook om een kleine aanbetaling vragen bij de koppeling, de rest volgt dan bij dracht.

Pupgeld:
Er wordt een afgesproken bedrag aan de dekreu eigenaar betaald per gezond geboren pup. Een voorbeeld is €100,- per gezond geboren pup. De meeste ODH’s krijgen grote nesten, krijgt de teef 10 gezonde pups dan betaalt de fokker €1000,- aan de dekreu eigenaar. Wordt er een kleiner nest geboren dan krijgt de dekreu eigenaar uiteraard ook minder. (De pupgeldregeling deelt het risico gelijkelijk over beide partijen)

Dekmeester: (hulp bij dekking via Dekmeester)
Kosten zijn ongeveer €100,- per combi (meestal hulp bij 2 dekkingen) Spreek vooraf af of kosten gedeeld kunnen worden als u gebruik maakt van een dekmeester.

Tot slot
Bovenstaande voorbeelden zijn richtlijnen uit de huidige praktijkervaringen van een aantal fokkers. Natuurlijk zijn er nog allerlei varianten te bedenken. Belangrijk is dat men zich er beiden goed in kan vinden. En voor alle opties geldt: om achteraf geen verwarring of teleurstelling te krijgen, wordt aangeraden een en ander vast te leggen in een dekovereenkomst. Zeker als men elkaar niet goed kent is dit aan te bevelen!

Voorbeeld contract (nadere bepalingen ZELF invullen! voorbeeldcontract