advies instelling internet explorer

HTML Menu And Submenu Css3Menu.com

HTML Menu And Submenu Css3Menu.com

Home page DHCN

Welkom op onze site! Graag vertellen wij u meer over onze vereniging. Kijk dus op de vele pagina's om meer te weten te komen, of stel uw vragen!

11-03-2016.

onze hoofdsponsor

onze sponsoren:

naar de DHCN nieuwspagina Waar staat de Duitse Herder Club Nederland voor?

show 2016

Uitslagen winnaars van vandaag:

BIS :Amber-Kate van de Ruychehoeve

Res.BIS Angel of Wassenaer's Jariël- Zorro

bis

Alles over de show is te lezen op de aparte pagina

===============================================================

3 Oktober 2010 is de DHCN opgericht, het lijkt nog maar gisteren. 3 oktober 2015 vierden wij ons eerste lustrum! Samen met een 40-tal leden en zo'n 25 honden kwamen we samen bij Dogcenter in Kerkwijk.

verslag op de speciale lustrumpagina met meer info!

Met speciale dank aan de lustrumdagcommissie !

================================================================
Show 2015
En de winnaar is:

lees verder op de showpagina!

DHCN groeit gestaag

Wij zijn uiteraard zeer tevreden over onze groei. In 4 1/2 jaar tijd zijn we gegroeid naar 345 leden. Het biedt de DHCN nieuwe mogelijkheden. Steeds meer mensen ondersteunen ons werk, waar we heel blij mee zijn!

Welkom op onze vernieuwde site.

Alle pagina's zijn via het menu boven aan de bladzijde direct benaderbaar. Ook achter het item van de uitrolmenu's zit een pagina! De site maakt geen gebruik van Cookies. Wel is een bezoekersteller gekoppeld aan de site. Lees onze disclaimer inzake uw gebruiksmogelijkheden en onze verantwoordelijkheid.
In verband met het gebruik van Javascript kan de site er afhankelijk van de gebruikte browser er soms anders uitzien. Als u in deze bijzondere zaken meemaakt, of andere opmerkingen heeft (mist u wat?), die u wilt melden stuur dan a.u.b. een mailtje naar onze redactie.

Veel plezier. Uw webmanager!

Ook de DHCN heeft een facebookpagina!

p

Fokker en dekreueigenaren: neem notie van de officiele artikelenpagina

Solide bestuur.
De vereniging heeft een normale, maar wel open structuur. Het bestuur bestaat uit gekwalificeerde bestuurders en deze worden benoemd door de leden. De bestuurders en eventuele commissieleden staan open voor opmerkingen van de leden, waarbij de nadruk ligt op steun en vertrouwen. Ieder lid wat deel wil nemen aan discussie's, krijgt daartoe volop de ruimte.
Het beleid van het bestuur is uiteraard gericht op het bevorderen van de gezondheid van het ras, maar ook op de gezelligheid eromheen. We weten dat er meer wegen naar Rome leiden en dat deze elkaar niet in de weg hoeven te staan: "Als een ander het anders doet dan jijzelf is dat niet per definitie fout!"
Het contact met de leden zal op verschillende wijzen worden geregeld: middels bijeenkomsten, nieuwsbrieven en internet (website) kunt u met het bestuur én met elkaar "spreken" . Uiteraard komen er ook shows, met de nadruk ook daar op gezelligheid, en niet op competitie.

Raad van Beheer.
Inmiddels is de FCI zo ver: de Langstokhaar Duitse Herder wordt opgenomen in de rasstandaard van de Duitse Herder per 1 januari 2011. Dat betekent dat deze honden, mits zij een stamboomnummer bij de Raad van Beheer hebben ook mogen worden ingezet voor de fok via de Raad van Beheer. Onze vereniging zal dit ondersteunen. Voor de overige honden zal de vereniging eigen afstammingsbewijzen gaan verstrekken, waarbij de rasstandaard van de Vereniging Duitse Herder uitgangspunt zal zijn. Uitgangspunt, omdat binnen onze vereniging andere kenmerken uitgangspunten bij de fok zullen vormen. Zo zal het fokdier goed gesocialiseerd moeten zijn en een goed karakter moeten hebben, maar zijn de vergaande eisen die in de Duitse Herder Vereniging geëist worden (IPO e.d.) niet noodzakelijk. Voorts richten wij ons op de fok van honden met een rechte(re) rug, en staan we meer kleurstellingen toe.
Dit alles is vastgelegd in het fokbeleid, wat leidend is voor de fokkers om hun werk te kunnen doen.

Breed fokken.
Na contact met diverse genetici, en anderen deskundigen, ook die van de universiteit van Pennsylvania waar de PennHip is ontwikkeld, zijn wij er van overtuigd dat met de huidige wetenschap, breed fokken de meeste garantie biedt voor een duurzaam gezond ras.
Fokken waarbij de fokdieren (streng) worden geselecteerd op enkele kenmerken, leidt tot het insluipen van andere (ongewenste) kenmerken, die pas later zichtbaar gaan worden.
Wij gebruiken dus niet alleen de "kampioenen" of "fokdieren met de beste heupen", maar gaan er van uit dat juist alle dieren uit de populatie geschikt zijn voor de fok, behalve de dieren die een duidelijke erfelijke afwijking hebben. Daarnaast is gebruik van fokdieren die aan elkaar verwant zijn niet gewenst. Ondersteund door een database met klinische gegevens wordt het mogelijk de keuze van de fokdieren later nog te verbeteren.
Over breed fokken en de motivatie zie de pagina Fokken?

Karakter boven uiterlijk.
De meeste mensen die overgaan tot de aanschaf van een Herder willen vooral een hondje dat past binnen hun familiestructuur. Eigenlijk is de Herder geschikt voor heel veel werkgebieden: hij speurt goed, is leergierig, heeft werklust, kan sporten, en ga zo maar door. Agressiviteit willen we echter niet. Het is dan ook het zwaartepunt van de inventarisatie dat het karakter van de fokdieren goed in orde is. Immers wordt dat (ten dele) ook erfelijk doorgegeven, en is het de teef die de eerste 8 weken haar puppen opvoedt.
Uiteraard moeten de fokdieren geen genetische afwijkingen hebben.

DHCN ondersteunt en adviseert.
In het verleden zijn wantrouwen en achterdocht leidraad geweest voor het inrichten en controleren van de activiteiten binnen rasverenigingen. Groots opgezette controles, veel papierwerk, met overigens als resultaat dat men, of een manier vond om de regels te ontduiken, of men gewoon buiten de vereniging verder ging met datgene wat de vereniging verbood. Vriendjespolitiek ontstond als vanzelf. Het resultaat van die aanpak was mager.
De DHCN kiest voor de aanpak middels creëren van onderling vertrouwen en het bieden van steun. Niet vanuit dogma's, maar vanuit openheid. Uiteraard is er aandacht voor verantwoordelijkheid, maar die ligt op de plaats waar hij hoort: bij de mensen (en dus fokkers) zelf. Door zelf open te denken, ervan uit te gaan dat andere meningen ook tot het beoogde effect kunnen leiden, ontstaat een gezonde vereniging waarbinnen met respect voor elkaar onze honden, en plezier met onze hobby centraal staat.

Verantwoordelijkheid bij de fokker zelf.
De ideale fokker bestaat niet, de mooiste hond bestaat niet (maar is per definitie altijd je eigen hond) we werken nou eenmaal met een natuurproduct.
Binnen de vereniging zijn wel richtlijnen opgesteld wat we als (bijna) ideaal willen beschouwen, waar je je op kunt richten. Daar kan zowel de fokker als de pupkoper kennis van nemen. Ook zal de vereniging bij het fokken een aantal contactmomenten hebben met de fokker, wederom vooral om advies te geven.

Peter van de Wiel
vz DHCN